Veiligheid


OLORI® produkten zijn TUV getest en conform de geldende voorschriften vervaardigd. De verpakking van onze aromaten (OLORI® Classic) hebben een extra kinderbeveiliging om onjuist gebruik te voorkomen. Daarnaast is het, dank zij de toepassing van deze beveiliging, niet meer mogelijk dat er olie wordt gemorst op de vloer of over uw kleding.

OLORI® sauna-opgiet concentraat bestaat uit etherische olie zonder toevoeging of verdunning van brandgevaarlijke alcohol. Dankzij het ontbreken van deze vloeistof zijn onze produkten minder brandgevaarlijk dan de produkten waaraan alcohol is toegevoegd.


OLORI® werkt constant aan het verbeteren van haar produkten en het voorkomen van mogelijk onjuist of onveilig gebruik van haar produkten. Een ontspannen sfeer wordt niet alleen gecreëert door uw omgeving en een streling van uw reukorgaan, maar ook door een gevoel van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid.
OLORI® tracht  deze combinatie in zijn produkten te verwerken